Pagal raktinį žodį rezultatų nerasta “

Norėdami pagerinti rezultatus, patikrinkite rašybą arba naudokite bendresnį raktinį žodį.

Parduotuvės taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1 Prekių įsigijimo internetinėje parduotuvėje taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos teikiant užsakymą UAB „Deimantų fabrikas“, įmonės kodas 304175384, PVM mokėtojo kodas LT100010143613, registracijos adresas Fabijoniškių g. 5C-1031, LT-06335 Vilnius, prekybos vietų adresai: Stiklių g. 9/Gaono g. 10, Vilnius; Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas; Taikos pr. 61, Klaipėda; Vytauto g. 98, Palanga; duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, (toliau – Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje – www.factorybyribas.lt.

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis, ir pagal Taisyklių 2.1. punktą turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje.

1.3 Sutarties įvykdymui Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.

 

Prekių užsakymas – sutarties sudarymas.

2.1 Pirkti internetinėje parduotuvėje gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, taip pat nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad atitinka šias sąlygas.

2.2 Pirkėjas, apsilankęs internetinėje parduotuvėje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2.3 Prieš patvirtindamas suformuotą prekių krepšelį, Pirkėjas privalo įsitikinti, kad jame nurodytos tik jo norimos įsigyti prekės ir duomenys yra teisingi.

2.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas Pirkėjui jo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu arba prekių užsakymo paskyroje atsiunčia patvirtinimą, kad prekių užsakymas yra patvirtintas ir Pirkėjas atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos faktiškai įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą.

2.5 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinėje parduotuvėje.

2.6 Pardavėjas pasilieka sau teisę laikyti pirkimo-pardavimo sutartį nesudaryta, jei Pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Taisyklėse nurodytų priežasčių pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaryta.

2.7 Pirkėjas visiškai atsako už jo registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

2.8 Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo duomenis, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų naudojant jo prisijungimo duomenis.

 

Prekių kaina ir atsiskaitymas

3.1 Internetinėje parduotuvėje nurodyta galutinė prekės kaina su PVM. Į prekės kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, kurį moka Pirkėjas. Pardavėjo numatytais atvejais prekės gali būti pristatomos nemokamai. Jei pristatant prekes į užsienį taikomas muito ar kitoks mokestis, jį apmoka Pirkėjas.

3.2 Tiksli prekių kaina, pristatymo kaina ir numatomas pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme.

3.3 Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes per Kevin, Paypal sistemas, nurodžius kortelės duomenis, taip pat naudojantis SB lizingo, ESTO lizingo ir Bolt Pay Later paslaugomis.

3.4 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti patvirtintą užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pirkėjui pilnai neapmokėjus užsakymo per 2 (dvi) kalendorines dienas, laikoma, kad Pirkėjas užsakymo atsisakė ir užsakymas atšaukiamas nesiunčiant Pirkėjui atskiro pranešimo.

 

Prekių pristatymas

4.1 Prekės Pirkėjui nurodytu adresu išsiunčiamos per 1-2 (vieną-dvi) darbo dienas po pilno apmokėjimo už Prekes ir siuntimo išlaidas gavimo į Pardavėjo sąskaitą.

4.2 Įprastai siunta Pirkėją pasiekia per 1-3 (vieną-tris) darbo dienas Lietuvoje, per 2-7 (dvi-septynias) darbo dienas užsienyje nuo prekės išsiuntimo. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir neatsako už trečiųjų asmenų vykdomo pristatymo terminą.

4.3 Pardavėjas visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už pavėluotą prekių pristatymą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatytos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant, siuntą pristatančių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

4.4 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Pardavėjas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme nurodytas asmuo.

4.5 Pirkėjui nurodžius klaidingą ar neišsamų prekių pristatymo adresą ar neatsiėmus prekių iš siuntimo paslaugą teikiančio asmens per maksimalų siuntos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo sumokėti papildomas Pardavėjo išlaidas už siuntos grąžinimą bei pakartotinį prekių išsiuntimą Pirkėjo patikslintu adresu.

4.6 Pristačius prekę Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja ir privalo patikrinti prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę (akivaizdžius trūkumus) ir asortimentą. Nustačius prekių siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai raštu pažymėti siuntinį pristačiusiam asmeniui prekių siuntos priėmimo dokumente arba atsisakyti priimti siuntą. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją ir pateikti pažeistos siuntos ir/ar prekės nuotraukas. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės, ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) prekių siuntos privalo nepriimti. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus prekių siuntą ir pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis ir asortimentas atitinka užsakymo sąlygas, prekės neturi akivaizdžių trūkumų.

4.7 Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo atsisakymo momento. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

 

Prekių garantija

5.1 Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2 Internetinėje parduotuvėje pristatomų prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Tai nėra laikoma prekės nekokybiškumu ar neatitikimu prekės aprašymui.

5.3 Internetinėje parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

5.4 Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekėms gali suteikti tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių Prekių aprašyme. Prekėms taikoma nuo 2 iki 5 metų garantija.

5.5 Pirkėjas yra informuojamas, kad juvelyriniai dirbiniai dėl sąlyčio vienas su kitu ar kitais paviršiais gali braižytis, patariama juos laikyti atskirai vieną nuo kito, vengti sąlyčio su aštriais paviršiais, saugoti nuo smūgių, kitų galimų mechaninių pažeidimų. Juvelyriniai dirbiniai taip pat turi būti saugomi nuo sąlyčio su cheminėmis medžiagomis, staigių temperatūros pokyčių, karščio, druskos prisotinto ar chloruoto vandens. Juvelyriniai dirbiniai, ypač nedėvimi arba laikomi drėgnoje patalpoje, gali keisti savo spalvą, oksiduotis. Šie pakitimai nelaikomi prekės neatitikimo kokybės reikalavimams. Siekiant nepažeisti paviršiaus, juvelyriniai dirbiniai turi būti valomi specialiomis medžiagomis ir priemonėmis.

 

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (taikoma tik vartotojams)

6.1 Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių (2014-07-29 redakcija) 17.12 punktu, lokaliose prekybos vietose įsigyti kokybiški perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118) yra nekeičiami ir negrąžinami.

6.2 Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju,  apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui pranešimą elektroniniu paštu [email protected] arba paštu, adresu Stiklių g. 9/Gaono g. 10, Vilnius, LT-01131. Pranešime turi būti aiškiai nurodyta, kad Pirkėjas atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, grąžina prekę ir prašo grąžinti sumokėtus pinigus, nurodyta Pirkėjo sąskaita, į kurią Pirkėjas pageidauja gauti grąžinamus pinigus, prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

6.3 Teise grąžinti prekę Pirkėjas-vartotojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas minėtas 14 dienų Prekės grąžinimo terminas. Pirkėjas prekę turi pristatyti į Pardavėjo prekybos vietą, adresu Stiklių g. 9/Gaono g. 10, Vilnius; Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas; Taikos pr. 61, Klaipėda arba Vytauto g. 98, Palanga, arba išsiųsti registruotu paštu/per kurjerių tarnybą, adresu Stiklių g. 9/Gaono g. 10, Vilnius, su įteikimu gavėjui. Prekės grąžinimo siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas. Iki grąžinamos prekės įteikimo Pardavėjui, prekės dingimo ar sugadinimo rizika tenka Pirkėjui.

6.4 Pagal Taisyklių 6.2. punktą grąžinama prekė turi būti nesugadinta, neturėti mechaninių pažeidimų žymių, nepraradusi prekinės išvaizdos, su visomis buvusiomis etiketėmis, kokybės sertifikatais, tvarkingoje originalioje pakuotėje, nenaudota. Esant prekės ar jos pakuotės trūkumų ar prekės dėvėjimo žymių, pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas negali būti vykdomas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjui pinigų. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsiimti prekę iš Pardavėjo.

6.5 Pirkėjui-vartotojui, pagal Taisyklių 6.2. punktą atsisakiusiam pirkimo-pardavimo sutarties, grąžinami visi už prekę sumokėti pinigai, įskaitant prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas, jeigu prekė grąžinta nepraleidus nustatyto termino ir atitinka Taisyklių 6.3. punkto reikalavimus. Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Gavęs grąžinamas prekes, Pardavėjas grąžina pinigus Pirkėjui-vartotojui į jo nurodytą sąskaitą banke tik po to, kai patikrina grąžintas prekes Lietuvos Prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta.
Grąžinamų prekių tikrinimas Lietuvos Prabavimo rūmuose yra Pardavėjo teisė, bet ne pareiga. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti vartotojui visas sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

6.6 Pagal Taisyklių 6.2. punktą pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teisė netaikoma ir Pirkėjas negali ja pasinaudoti dėl pagal specialų Pirkėjo užsakymą pagamintų prekių, kurios nebuvo iš anksto pagamintos, kurios buvo gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios buvo aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms (pavyzdžiui, keistas juvelyrinio gaminio dydis ar pan.). Dovanų kuponai taip pat nėra keičiami į pinigus ar grąžinami.

 

Prekės trūkumai

7.1 Gavęs prekę Pirkėjas turi pareigą nedelsdamas ją apžiūrėti, patikrinti jos kokybę ir įsitikinti, kad prekė neturi defektų. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi nedelsdamas kreiptis internetinės parduotuvės bendraisiais kontaktais, nurodytais internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“, nurodyti prekės trūkumą, pateikti foto nuotraukas.

7.2 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Visais atvejais Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

7.3 Prekė gali būti nepriimama arba nekeičiama, jeigu per protingą laiką nuo to, kai Pirkėjas pastebėjo ar turėjo pastebėti prekės defektą, apie tai nepranešė Pardavėjui ir nenurodė, kokių reikalavimų prekė neatitinka.

7.4 Pirkėjas prekę turi pristatyti į Pardavėjo prekybos vietą, adresu Stiklių g. 9/Gaono g. 10, Vilnius, arba išsiųsti registruotu paštu/per kurjerių tarnybą, adresu Stiklių g. 9/Gaono g. 10, Vilnius, su įteikimu gavėjui. Siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas. Iki grąžinamos prekės įteikimo Pardavėjui, prekės dingimo ar sugadinimo rizika tenka Pirkėjui.

7.5 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės ir nevykdyti jo prašymo, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl netinkamo jos naudojimo, mechaninių pažeidimų ar kitų, nuo Pirkėjo priklausančių veiksmų, arba tai yra natūralus prekės nusidėvėjimas.

7.6 Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti ir pašalinti jos trūkumus arba pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.

 

Asmens duomenys

8.1 Pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

8.2 Pardavėjo duomenų tvarkymo tikslai – internetinės prekybos, užsakymų vykdymo ir tiesioginės rinkodaros. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas atlieka Pirkėjo duomenų rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, keitimą (papildymą ar taisymą) bei naikinimą.

8.3 Pardavėjo tvarkomi duomenys: (i) internetinės prekybos ir užsakymų vykdymo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris,  elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), prekių pristatymo adresas, IP informacija (patikrinti saugumą, bei pritaikyti sąsajos kalbą); (ii) tiesioginės rinkodaros tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas.

8.4 Pardavėjas gauna asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus prekių krepšelio suformavimą, užsakymo pateikimą ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą.

8.5 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo, užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/ar nurodytu telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

8.6 Pirkėjo duomenis Pardavėjas gali teikti tik užsakymo vykdymą ir/ar siuntimą vykdantiems tretiesiems asmenims. Jokiais kitais atvejais Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

8.7 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą. Bet kuriuo metu Pirkėjas turi teisę atšaukti tokį sutikimą ir nutraukti naujienlaiškių ir informacijos siuntimą.

8.8 Pirkėjas, tinkamai patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę susipažinti su Pardavėjo turimais jo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, kai jie yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

8.9 Pirkėjo duomenys yra saugomi bei apdorojami Pardavėjo pagal atitinkamus Asmens duomenų apsaugos aktų nuostatus.

8.10 Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas, jog naršant internetinėje parduotuvėje jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

 

Informacijos siuntimas ir gavimas

9.1 Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu, nurodytu internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“.

9.2 Pirkėjui visi užsakymui vykdyti reikalingi pranešimai siunčiami Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ir/arba telefono numeriu.

9.3 Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.4 Pardavėjas internetinėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo pakeitimo ar panaikinimo momento.

 

Baigiamosios nuostatos

10.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento. Klientui įsigyjant prekių internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimo naudojasi internetinės parduotuvės paslaugomis ir pateikia prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su nauja Taisyklių redakcija.

10.2 Pirkėjas turi teisę ir  yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

10.3 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tai neatleidžia Pardavėjo nuo jau prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

10.4 Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta. Pirkėjo galimybė naudotis internetine parduotuve ar savo prisijungimo paskyra nedelsiant ir be perspėjimo gali būti panaikinta, apribota ar sustabdyta ir tuo atveju, jeigu Pardavėjui kyla įtarimų, kad Pirkėjas kenkia internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

10.5 Šioms Taisyklėms ir Pirkėjo bei Pardavėjo teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Ikiteismine tvarka ginčas gali būti sprendžiamas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, Lietuvos prabavimo rūmuose pagal šių institucijų kompetenciją.

10.6 Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.